lopburiguide.com
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

   
 
                        
                  ตลาดนัดวัดเชิงท่าลพบุรี


    
   
 
  
  About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com

 
 
       For English         บันทึกท่องเที่ยว        เว็บไซต์ในจังหวัด        ศิลป-วัฒนธรรม          แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ         เกี่ยวกับเรา       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     พื้นที่โฆษณา
         โทร. 036-413126
 

         การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆในธรรมชาติภายในภูมิประเทศของจังหวัดต่างๆ
นับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  อีกสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือการสร้างแหล่งท่องเที่ยวด้วยฝีมือของมนุษย์เอง
เช่นการสร้างแหล่งรวมกิจกรรมในการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลิน, ตื่นเต้น, ผ่อนคลาย ฯลฯ
ภาพสะท้อนเรื่องราววัฒนธรรม-วิถีชีวิต-ประเพณีท้องถิ่น หากได้มีการจัดการได้อย่างพร้อมเพรียงและลงตัวแล้ว
คงสร้างความท้าทายและแรงดึงดูดใจในการมาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทีเดียว

        ตลาดนัดวัดเชิงท่าลพบุรี เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อหาสินค้าแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี
กำหนดเริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าทั่วไป ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์
นอกจากนั้นในบริเวณนี้ที่ก็ยังมีสถานที่สำคัญที่น่าเยี่ยมชมสำรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งได้แก่ การมาสักการะหลวงพ่อถม / ชมศาลาโวทาน /
เยี่ยชมพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
หรือแวะรับประทานอาหารบนแพริมแม่น้ำลพบุรี


      ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ทุกวันนี้ตลาดน้ำแห่งนี้มีอันต้องปิดตัวลง

   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

   สนใจลงโฆษณา
    โทร. 036-413126

        
   
 
             
 
 
   
สักการะหลวงพ่อถม   ภายในศาลาโวทาน        
 
 
   
ด้านหน้าศาลาโวทาน (โวทานธรรมสถาน)
       

        
 
 
   พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์   
แผนที่