lopburiguide.com    
      พระปรางค์สามยอด (ลพบุรี )
   
           
   


                  
             ..ปรางค์สามยอดลือเลื่อง.. วลีหนึ่งจากคำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี 
 ระลึกถึงถิ่นที่เคยมาเยือน..บอกเล่าด้วยภาพแก่เพื่อนนักเดินทางผู้เสาะแสวงหา
..

             
            
 
 
 
 
          
การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีทำให้การบูรณะโบราณสถานต่างๆที่ทรุดโทรม
เพื่อให้มีสภาพใกล้เคียงดังเดิมที่สุด จึงทำให้พระปรางค์สามยอดในวันนี้เป็นโบราณสถาน
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอยู่คู่เมืองลพบุรีตราบนานเท่านาน..
ภาพรอยยิ้มและความประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเยือนที่นี่
ซึ่งเราพบเห็นอยู่เสมอ..ทำให้เมืองและผู้คนที่อาศัยอยู่ดินแดนลพบุรีแห่งนี้
พลอยมีความสุขไปด้วยพร้อมๆกัน...
 
 
 
 
 
เมื่อเรายืนอยู่ที่พระปรางค์สามยอด ทอดสายตาออกไปก็จะเห็นศาลพระกาฬตั้งตระหง่านอยู่ฝั่งตรงข้าม
และเมื่อเรายืนอยู่ที่ศาลพระกาฬ เราก็จะเห็นภาพที่งดงามจากพระปรางค์สามยอดเช่นกัน
สองโบราณสถานนี้อยู่เคียงคู่กันเปรียบดั่งฝาแฝดประจำนครแห่งนี้..
มีโอกาส มาท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีกันนะครับ


        
 
* คลิ๊ก BACK เพื่อย้อนกลับ